magnus

Support ตำแหน่งปิดทองหลังพระตัวจริง

June 24, 2016 admin 0

การที่จะเก่งใน Dota 2 นั้น ไม่สามารถจะเก่งได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวอย่างแน่นอน แต่นั่นก็ต้องดูระดับฝีมือที่เจอด้วย บางคนอาจจะมั่นใจในตัวเองมากไปเพราะยังไม่เจอคนที่ฝีมือเท่าเทียมกันหรือเก่งกว่า ก็คิดว่าตัวเองเป็นคีย์แมนสามรารถเอาชนะได้ด้วยตัวคนเดียวแต่สำหรับระดับ การแข่งขันแล้ว เหตุการณ์นั่นไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะต่างรู้จักการใช้สกิลอย่างชำนาน และเล่นด้วยแบบแผนที่ใช้ไหวพริบสูง ดังนั้นการอยู่คนเดียวในเกมส์สำคัญเช่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอย่างแน่นอน เพราะอาจจะโดนแก๊งและแพ้เพราะเหตุนี้เลยกว่าได้ ถ้าเป็นตัวไม่สำคัญไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายหรือที่เรียกกันว่า แครรี่ ถ้าตายบ่อยหมายถึงความพายแพ้ที่จะตามมาอย่างแน่นอน การเล่น Dota สมัยใหม่ สมัยนี้ Support เข้ามามีบทบาทกับการทำเกมค่อนข้างสูง ซึ่งตำแหน่งนี้ก็ยังมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปอย่างตัวหยุดก็จะเป็นประเภท […]